Plan podziału

W związku z planowanym podziałem Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 535 par. 3 Kodeksu spółek handlowych Spółka niniejszym udostępnia Plan podziału Spółki:

 

  1. podział spółki.pdf 
  2. podział spółki.doc