Silne uwierzytelnienie MFA czy dobry UX? – Biometria behawioralna jako sposób, by pogodzić bezpieczeństwo z doświadczeniem użykownika.

Część pierwsza: Polityki haseł,Bezpieczeństwo logowania, uwierzytelnianie, MFA
1. Bezpieczeństwo procesu logowania: silne hasło – czy jest niezbędne?
2. Co to jest MFA? Metody uwierzytelniania oparte na:
a. Czynniku wiedzy
b. Czynniku posiadania
c. Czynniku biometrii
3. Która metoda jest skuteczniejsza: biometria i biometria behawioralna – podobieństwa i różnice.

Część druga: Biometria behawioralna
1. “MFA na sterydach”, czyli uwierzytelnianie ciągłe – ochrona podczas trwania całej sesji
2. UX w świecie cyberbezpieczeństwa
3. Zastosowania MFA:
a. dla pracowników i ochrony wewnętrznych zasobów firmy
b. dla klientów
4. Czy biometria behawioralna może działać prywatnie, etycznie, a do tego bezkontekstowo? Co to oznacza dla firmy i użytkownika?
5. Zgodność z wymogami RODO, dyrektywą PSD2, wytycznymi SCA
6. Technologia biometrii behawioralnej rekomendowana przez NBP dla insytytucji finansowych.