Prywatność i RODO

Prywatność i RODO

Usługa Digital Fingerprint anonimizuje Twoją interakcję z komputerem. Zbieramy informacje o tym, w jaki sposób wchodzisz w tę interakcję a nie, co robisz w czasie jej trwania.

Na przykład w wypadku klawiatury badamy sposób, w jaki piszesz i jak często korzystasz z klawiszy funkcyjnych takich jak enter, backspace czy delete.

Nasza usługa jest zgodna z wymaganiami RODO, ponieważ zezwala na opcjonalne korzystanie lub rezygnację, respektujemy też prawo do bycia zapomnianym i usuwamy dane użytkowników, jeśli sobie tego życzą.

Twoje dane nigdy nie zostaną użyte do celów innych niż bezpieczeństwo. Zobacz manifest  podpisany przez nas.

Uwierzytelnianie ciągłe

Uwierzytelnianie ciągłe

Klasyczne metody uwierzytelniania wykorzystywane są do potwierdzenia konkretnych operacji, takich jak logowanie do systemu lub potwierdzenie woli wykonania przelewu. Ten efekt jest szerzej znany jako tzw. Gatekeeper Problem.

Uwierzytelnianie ciągłe chroni Cię jeszcze przed momentem zalogowania do systemu. Działa tak długo, aż zakończysz sesję w danym serwisie. Dzięki temu możliwa jest ochrona przed tzw. kradzieżami sesji i kradzieżami tożsamości.

Adaptacja modelu online

Model adaptation to changes in your behaviour

Adaptacja modelu online

Zachowanie każdego z nas zmienia się w czasie. W pewnych przypadkach zmiana zachowania może mieć nagły charakter. Bardzo ważnym aspektem, który wpływa na wysoką jakość systemów uczenia maszynowego jest dostosowanie się do zmian.

Nasze rozwiązanie dostosowuje się do zmian w zachowaniu użytkowników.

Model dostosowany do użytkownika

Model dostosowany do użytkownika

Budujemy modele uczenia maszynowego indywidualnie dla każdego użytkownika po to, by zmaksymalizować jakość dostarczanej usługi. Stworzyliśmy dedykowane rozwiązanie, które umożliwia skalowanie usługi dla milionów użytkowników.

Działanie bezkontekstowe

Działanie bezkontekstowe

Digital Fingerprints nie zbiera żadnych informacji uznawanych za jednoznacznie identyfikujące użytkownika, takich jak informacje o Twojej przeglądarce bądź adresy IP. Nie chcemy wiedzieć, co robisz, tylko w jaki sposób. Pomiary, które wykonujemy, koncentrują się tylko na Twoim zachowaniu.

Szybki czas reakcji

Szybki czas reakcji

Wykorzystujemy metody przetwarzania strumieniowego w celu bardzo szybkiego dostarczania pomiarów związanych z weryfikacją tożsamości na podstawie zachowań. Jesteśmy w stanie objąć usługą miliony równoległych użytkowników z czasem reakcji na poziomie setek milisekund dla większości zapytań.

 

Jakość modeli dostosowana do wymagań

Choose quality parameters of your model

Jakość modeli dostosowana do wymagań

  • Czy najważniejszy dla Twojego biznesu jest niski poziom fałszywych alarmów?
  • A może ważniejsze jest szybsze posiadanie gotowych modeli kosztem ich jakości?

Nasze podejście zakłada wspólne dostosowywanie jakości modeli do wymagań biznesowych. Wymagania te mogą zmieniać się w czasie, by jak najlepiej przystosować się do typów zagrożeń.

Łatwa integracja

Łatwa integracja

Usługa dostarczana jest w formie prostych API REST. Nasze wzorce integracyjne zawierają kilka metod integracji w zależności od wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych charakterystycznych dla danego biznesu.

Zgodność z dyrektywą Payment Services Directive 2

PSD2 Compliant

Zgodność z dyrektywą Payment Services Directive 2

Wszystkie instytucje przetwarzające płatności (Payment Service Providers) są zobowiązane do przystosowania swoich mechanizmów do wymogu silnego uwierzytelniania (Strong Customer Authentication). Od września 2019 roku będzie ono wymagane od wszystkich instytucji finansowych w Europie. Biometria behawioralna jest uważana za zgodną z wymogiem silnego uwierzytelnienia.

Co nas wyróżnia?

Zapewniamy partnerom swobodę wyboru pożądanych wymagań niefunkcjonalnych, takich jak:

  • Oczekiwany czas przetwarzania
  • Jakość modeli per użytkownik
  • Forma integracji

Naszym głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników przy jednoczesnym nienaruszaniu ich prywatności.

Gotowy by skorzystać?

Skontaktuj się

Nie jesteś pewien, czy to rozwiązanie dla Ciebie?

Sprawdź dla kogo

Skontaktuj się z nami

Chcesz zaszyfrować swoją wiadomość? Pobierz nasz klucz publiczny
Made with love in Poland